Главная > Послуги > Державна екологічна експертиза.

Державна екологічна експертиза.


12-05-2012, 13:12. Опублікував: eco_admin
Державна екологічна експертиза.
Державна екологічна експертиза


Проходження державної екологічної експертизи:
 • Швидке та якісне розроблення матеріалів ОВНС для будь-яких видів господарської діяльності з урахуванням усіх необхідних вимог природоохоронного законодавства;
 • Заповнення Заявки на державну екологічну експертизу;
 • Консультації щодо необхідного обсягу документації для проходження державної екологічної експертизи та подання всієї необхідної документації до природоохоронних органів;
 • Представлення інтересів Замовника в природоохоронних органах під час проходження державної екологічної експертизи;
 • Представлення інтересів Замовника під час проведення громадських слухань та обговорень проектованої діяльності.

Державна екологічна експертиза в Україні проводиться відповідно до вимог Законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про екологічну експертизу» та інших нормативно-правових актів.
Згідно Закону України «Про екологічну експертизу», державній екологічній експертизі підлягають:
 1. державні інвестиційні програми, проекти схем розвитку і розміщення продуктивних сил, розвитку окремих галузей народного господарства;
 2. проекти генеральних планів населених пунктів, схем районного планування, схем генеральних планів промислових вузлів, схем розміщення підприємств у промислових вузлах і районах, схем упорядкування промислової забудови, інша передпланова і передпроектна документація;
 3. інвестиційні проекти, техніко-економічні обґрунтування і розрахунки, проекти і робочі проекти на будівництво нових та розширення, реконструкцію, технічне переозброєння діючих підприємств; документація по перепрофілюванню, консервації та ліквідації діючих підприємств, окремих цехів, виробництв та інших промислових і господарських об'єктів, які можуть негативно впливати на стан навколишнього природного середовища, в тому числі військового та оборонного призначення;
 4. проекти законодавчих та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в галузі забезпечення екологічної (в тому числі радіаційної) безпеки, охорони навколишнього природного середовища і використання природних ресурсів, діяльності, що може негативно впливати на стан навколишнього природного середовища;
 5. документація по впровадженню нової техніки, технологій, матеріалів і речовин (у тому числі тих, що закуповуються за кордоном), які можуть створити потенційну загрозу навколишньому природному середовищу;
 6. документація щодо генетично модифікованих організмів, що призначаються для використання у відкритій системі.

Екологічній експертизі також можуть підлягати екологічні ситуації, що склалися в окремих населених пунктах і регіонах, а також діючі об'єкти та комплекси, відповідно до рішень Кабінету Міністрів України, Уряду Автономної Республіки Крим, місцевих Рад чи їх виконавчих комітетів.
Здійснення державної екологічної експертизи є обов'язковим для видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку, перелік яких затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1995 №554 «Про перелік видів діяльності та об'єктів, що становлять підвищену екологічну небезпеку».
Граничні строки проведення державної екологічної експертизи становлять до 45 календарних днів з продовженням у разі потреби до 60 днів, а у виняткових випадках, залежно від складності проблеми, - до 120 днів.
Фінансування державної екологічної експертизи здійснюється її замовником. Державні екологічні експертизи об'єктів, що реалізуються за рахунок державних капіталовкладень, фінансуються за рахунок державного бюджету.
Кошти на проведення державної екологічної експертизи об'єктів, які фінансуються за рахунок її замовників чи державних капіталовкладень, виділяються в межах лімітів проектно-кошторисної документації згідно з нормативами, що встановлюються Кабінетом Міністрів України (постанова Кабінету Міністрів України від 13.06.1996 №644 «Про нормативи витрат на проведення державної екологічної експертизи»).
Перелік документації, яка подається на державну екологічну експертизу, встановлено постановою Кабінету Міністрів України від 31.10.1995 №870 «Про Порядок передачі документації на державну екологічну експертизу». Основним документом, на підставі якого приймається рішення щодо допустимості реалізації об’єкту екологічної експертизи, є матеріали оцінки впливу на навколишнє середовище (ОВНС), які повинні визначати раціональність і прийнятність планованої діяльності та обгрунтовувати доцільність економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.
У складі проектної документації на нове будівництво, розширення, реконструкцію та технічне переоснащення об'єктів промислового та цивільного призначення матеріали ОВНС складаються відповідно до вимог ДБН А.2.2-1-2003 «Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будинків і споруд».
Результатом екологічної експертизи є висновок державної екологічної експертизи. Позитивні висновки державної екологічної експертизи після затвердження їх спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів чи його органами на місцях є підставою для відкриття фінансування проектів і програм чи діяльності. Реалізація проектів і програм чи діяльності без позитивних висновків державної екологічної експертизи забороняється. В разі негативної оцінки об'єктів державної екологічної експертизи замовник зобов'язаний забезпечити їх доопрацювання відповідно до вимог еколого-експертного висновку і своєчасну передачу матеріалів на додаткову державну екологічну експертизу.

Повернутися назад