Главная > Послуги > Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.

Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.


12-05-2012, 15:42. Опублікував: eco_admin
Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.
Оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.


У зв'язку з введенням в дію Зміни №1 до ДБН А.2.2-1-2003 "Склад і зміст матеріалів оцінки впливів на навколишнє середовище (ОВНС) при проектуванні і будівництві підприємств, будівель і споруд" Наказом Мінрегіонбуду від 20.11.2009р. №524, в Україні з 01.07.2010р. обов'язковою вимогою при проектуванні об’єктів інвестиційної діяльності, які становлять підвищену екологічну небезпеку, є оцінка ризиків впливу планованої діяльності на навколишнє середовище.

Оцінка екологічних ризиків може бути проведена на підставі наявних наукових і статистичних даних про екологічно значущі події, катастрофи, про внесок екологічного чинника в стан санітарно-екологічного благополуччя населення, про вплив забруднення навколишнього середовища на стан біоценозів та ін.

При проведенні оцінки екологічних ризиків проектів інвестиційної діяльності фахівці ТОВ «ЕКОАУДИТ» керуються:
  • п. 2.45 Змін №1 до ДБН А.2.2-1-2003 (Додаток «Ж» – «Оцінка ризику впливу планованої діяльності наздоров’я населення», Додаток «И» – «Оцінка соціального ризику впливу планованої діяльності»);
  • «Методика з оцінки екологічних ризиків при забрудненні навколишнього природного середовища»,затверджена засіданням Вченої ради Мінпріроди України від 28.12.2009р.;
  • Постанова Кабінету Міністрів України від 11.07.2002р. №956 «Про ідентифікацію і декларацію безпеки об'єктів підвищеної небезпеки»;
  • Наказ МОЗ України №184 «Про затвердження методичних рекомендацій "Оцінка ризику для здоров'я населення від забруднення атмосферного повітря",прийнятий 13.04.2007р.;
  • «Методика ідентифікації потенційно небезпечних об'єктів», затверджена наказом Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи №98 від 23.02.2006 р.;
  • Guidelines for Ecological Risk Assessment (U.S. Environmental Protection Agency).

Повернутися назад