Дата: 8-05-2012, 17:15 Переглядів: 3276

Поводження з відходами виробництва.

Поводження з відходами виробництва.


Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів, а також отримання дозволу на розміщення відходів виробництва.

Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. №1218 «Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів ( «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»).
Проект лімітів на утворення та розміщення відходів подається на розгляд до державного управління охорони навколишнього природного середовища до 1 червня поточного року для отримання дозволу на наступний рік.

Проведення інвентаризації відходів виробництва.

Інвентаризація відходов проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1.10.1999 р. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів») .

Разробка технічних паспортів відходів виробництва.

Паспортизація відходів проводиться згідно Постановления Кабинета Министров Украины от 1 ноября 1999 г. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»)
Розробка реєстрових карт відходів виробництва.
Розробка реєстрових карт відходів виробництва здійснюється згідно Наказу Міністерства охороны навколишнього природного середовища від 17.02.1999р. №41 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та інструкції щодо ії складання».

ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 32), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №12
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів.
Відповідно до вимог п. а) ч. 1 ст. 32 Закону України «Про відходи», забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.
Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.
Детальніше
Дата: 8-05-2012, 17:11 Переглядів: 2114

Проектування полігонів твердих побутових відходів.


Проектування полігонів твердих побутових відходів.ТОВ «Екоаудит» надає послуги з проектування полігонів твердих побутових відходів (ТПВ). Полігони для захоронення ТПВ розробляються згідно завдання, затвердженого Замовником.
Проект також може передбачати будівництво усіх споруджень циклу переробки відходів - від адміністративно-побутових будівель, блоків очисних споруд, боксів для автотранспорту - до телефонізації і автономного енергопостачання об'єкту.

Проектування здійснюється в гранично стислі терміни.

Традиційні методи роботи з ТПВ зводяться до складування сміття за межами міст. Звалища стають джерелом забруднення грунтових вод і атмосферного повітря. Вони постійно розростаються, вимагаючи щорічного відчуження тисяч гектарів землі. Самозаймання біогазу - продукту розкладання побутових відходів - викликають інтенсивні локальні пожежі. Вирішення проблеми ефективного управління відходами стає одним з пріоритетів розвитку міст і цілих регіонів.

У всьому світі на зміну звалищам приходять технологічні (санітарні) полігони - комплекси по сортуванню, переробці і захороненню відходів. ТОВ «ЕКОАУДИТ» здійснює проектування і створення полігонів відповідно до прийнятих у світі стандартів.

Сучасні полігони забезпечують:
  • максимальну безпеку зберігання відходів;
  • залучення відходів до господарської діяльності;
  • зменшення площ, необхідних для поховання відходів;
  • можливість наступної рекультивації земель.

При безпосередньому керівництві фахівців ТОВ «ЕКОАУДИТ» спроектовано, погоджено, побудовано і введено в експлуатацію декілька полігонів ТПВ і сміттєсортувальних комплексів в Україні.
Детальніше
Дата: 8-05-2012, 16:52 Переглядів: 2464

Послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів.Послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів


ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 32), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №12
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів.
Відповідно до вимог п. а) ч. 1 ст. 32 Закону України «Про відходи», забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.
Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.

Проекти лімітів на утворення та розміщення відходів розглядаються органами Мінприроди, які погоджують або відхиляють їх протягом двох тижнів. Погоджені проекти лімітів на утворення та розміщення відходів передаються на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям.
Ліміти на утворення та розміщення відходів встановлюються терміном на один рік.
Відповідальність за правильність визначення нормативів утворення відходів, визначення лімітів утворення та розміщення відходів, несвоєчасне затвердження або незатвердження лімітів утворення та розміщення відходів несе власник відходів.
Контроль за правильністю визначення лімітів на утворення та розміщення відходів, їх дотриманням здійснюють органи Мінприроди на місцях.
Детальніше
Дата: 8-05-2012, 15:59 Переглядів: 1987

Оформлення ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини.


Оформлення ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировиниТОВ «ЕКОАУДИТ» надає комплексні послуги для суб'єктів підприємницької діяльності - фізичних і юридичних осіб, по оформленню ліцензій на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини на території України.

Основні ліцензійні вимоги для отримання ліцензії на провадження господарської діяльності із збирання, заготівлі окремих видів відходів як вторинної сировини:
  • наявність виробничих і складських приміщень, що відповідають санітарним, пожежникам, екологічним нормам і правилам;
  • наявність відповідного устаткування, згідно технологічним процесам по поводженню з вторинною сировиною;
  • наявність кваліфікованого персоналу.
Детальніше
Контакти м.Київ, вул. Хорива 16, оф.1
tel.+38 (044)360-40-39
mob.+38 (097)983-48-48
mob.+38 (063)946-99-62
mob.+38 (066)909-74-74
fax.+38 (044)463-65-43