Главная > Відходи > Поводження з відходами виробництва.

Поводження з відходами виробництва.


8-05-2012, 17:15. Опублікував: eco_admin
Поводження з відходами виробництва.

Поводження з відходами виробництва.


Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів, а також отримання дозволу на розміщення відходів виробництва.

Розробка проекту лімітів на утворення та розміщення відходів здійснюється на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 3.08.1998 р. №1218 «Порядок розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів ( «Про затвердження порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів»).
Проект лімітів на утворення та розміщення відходів подається на розгляд до державного управління охорони навколишнього природного середовища до 1 червня поточного року для отримання дозволу на наступний рік.

Проведення інвентаризації відходів виробництва.

Інвентаризація відходов проводиться згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 1.10.1999 р. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів») .

Разробка технічних паспортів відходів виробництва.

Паспортизація відходів проводиться згідно Постановления Кабинета Министров Украины от 1 ноября 1999 г. № 2034 «Порядок ведення державного обліку та паспортизації відходів» («Про затвердження порядку ведення державного обліку та паспортизації відходів»)
Розробка реєстрових карт відходів виробництва.
Розробка реєстрових карт відходів виробництва здійснюється згідно Наказу Міністерства охороны навколишнього природного середовища від 17.02.1999р. №41 «Про затвердження форми реєстрової карти об’єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та інструкції щодо ії складання».

ТОВ «ЕКОАУДИТ» надає професійні послуги з розробки проектів лімітів на утворення та розміщення відходів відповідно до вимог Закону України «Про відходи» (ст. 32), Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища» (ст. 55) та «Порядку розроблення, затвердження і перегляду лімітів на утворення та розміщення відходів», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 року №12
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 55 Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», розміщення відходів дозволяється лише за наявності спеціального дозволу у межах установлених лімітів.
Відповідно до вимог п. а) ч. 1 ст. 32 Закону України «Про відходи», забороняється вести будь-яку господарську діяльність, пов'язану з утворенням відходів, без одержання від спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами лімітів на обсяги утворення та розміщення відходів.

Ліміт на утворення відходів - максимальний обсяг відходів, на який у суб'єкта права власності на відходи (далі - власник відходів) є документально підтверджений дозвіл на передачу їх іншому власнику (на розміщення, утилізацію, знешкодження тощо) або на утилізацію чи розміщення на своїй території.
Ліміт на розміщення відходів - обсяг відходів (окремо для кожного класу небезпеки), на який у власника відходів є дозвіл на їх розміщення, виданий органами Мінекоресурсів на місцях.

Повернутися назад